آموزش ثبت سفارش در نسخه جديد ورود به صفحه اصلي سايت تاپ وب


هاست لینوکس ارزان تجاری


LNX_B1
LNX_B2
LNX_B3
LNX_B4
LNX_B5
LNX_B6
LNX_B7
LNX_B1
حداکثر استفاده از CPU در لحظه
25 درصد
حداکثر ميزان RAM
1024 مگابايت
انتقال داده ها / ماهيانه
نامحدود
فضای میزبانی
100مگابایت
حداکثر ترافيک لحظه اي
2 مگابايت
24,000تومان
سالانه
جهت مشاهده جزئیات بیشتر این پلان به آدرس زیر مراجعه نمایید.
www.topw.co/business-lnxhosting.html
LNX_B2
حداکثر استفاده از CPU در لحظه
25 درصد
حداکثر ميزان RAM
1024 مگابايت
انتقال داده ها / ماهيانه
نامحدود
فضای میزبانی
500مگابایت
حداکثر ترافيک لحظه اي
2 مگابايت
46,000تومان
سالانه
جهت مشاهده جزئیات بیشتر این پلان به آدرس زیر مراجعه نمایید.
www.topw.co/business-lnxhosting.html
LNX_B3
حداکثر استفاده از CPU در لحظه
25 درصد
حداکثر ميزان RAM
1024 مگابايت
انتقال داده ها / ماهيانه
نامحدود
فضای میزبانی
1000مگابایت
حداکثر ترافيک لحظه اي
2 مگابايت
69,000تومان
سالانه
جهت مشاهده جزئیات بیشتر این پلان به آدرس زیر مراجعه نمایید.
www.topw.co/business-lnxhosting.html
LNX_B4
حداکثر استفاده از CPU در لحظه
25 درصد
حداکثر ميزان RAM
1024 مگابايت
انتقال داده ها / ماهيانه
نامحدود
فضای میزبانی
2000مگابایت
حداکثر ترافيک لحظه اي
2 مگابايت
87,000تومان
سالانه
جهت مشاهده جزئیات بیشتر این پلان به آدرس زیر مراجعه نمایید.
www.topw.co/business-lnxhosting.html
LNX_B5
حداکثر استفاده از CPU در لحظه
25 درصد
حداکثر ميزان RAM
1024 مگابايت
انتقال داده ها / ماهيانه
نامحدود
فضای میزبانی
5000مگابایت
حداکثر ترافيک لحظه اي
2 مگابايت
114,000تومان
سالانه
جهت مشاهده جزئیات بیشتر این پلان به آدرس زیر مراجعه نمایید.
www.topw.co/business-lnxhosting.html
LNX_B6
حداکثر استفاده از CPU در لحظه
25 درصد
حداکثر ميزان RAM
1024 مگابايت
انتقال داده ها / ماهيانه
نامحدود
فضای میزبانی
10000مگابایت
حداکثر ترافيک لحظه اي
2 مگابايت
176,000تومان
سالانه
جهت مشاهده جزئیات بیشتر این پلان به آدرس زیر مراجعه نمایید.
www.topw.co/business-lnxhosting.html
LNX_B7
حداکثر استفاده از CPU در لحظه
25 درصد
حداکثر ميزان RAM
1024 مگابايت
انتقال داده ها / ماهيانه
نامحدود
فضای میزبانی
20000مگابایت
حداکثر ترافيک لحظه اي
2 مگابايت
278,000تومان
سالانه
جهت مشاهده جزئیات بیشتر این پلان به آدرس زیر مراجعه نمایید.
www.topw.co/business-lnxhosting.html