آموزش ثبت سفارش در نسخه جديد ورود به صفحه اصلي سايت تاپ وب


جستجوی ساده دامنه | جستجوی چند دامنه | انتقال دامنه به صورت جمعی

توسط این قسمت شما می توانید 20 دامنه را با هم جستجو کنید.لطفا هر دامنه را در یک خط و دامنه بعدی را با زدن کلید Enter خود در خط بعدی بنویسید.برای جستجوی خود در ابتدای دامنه خود لطفا از www. و http:// استفاده نکنید.


Verify Image    


قیمت دامنه

پسوند تعداد سال هزینه ثبت انتقال دامنه هزینه تمدید
.com 1 39,000تومان 39,000تومان 39,000تومان
.ir 1 4,400تومان 4,400تومان 4,400تومان
.net 1 46,000تومان 46,000تومان 46,000تومان
.biz 1 47,000تومان 47,000تومان 47,000تومان
.co 1 105,000تومان 105,000تومان 105,000تومان
.pw 1 67,000تومان 41,000تومان 41,000تومان
.org 1 54,000تومان 54,000تومان 54,000تومان
.info 1 49,000تومان 49,000تومان 49,000تومان