آموزش ثبت سفارش در نسخه جديد ورود به صفحه اصلي سايت تاپ وب


جستجوی ساده دامنه | جستجوی چند دامنه | انتقال دامنه به صورت جمعی

برای انتقال دامنه خود به ما می توانید در قسمت زیر به ازای هر خط یک دامنه را وارد کنید - دامنه شما نباید شامل www. یا http:// باشد.Verify Image    


قیمت دامنه

پسوند تعداد سال هزینه ثبت انتقال دامنه هزینه تمدید
.com 1 39,000تومان 39,000تومان 39,000تومان
.ir 1 4,400تومان 4,400تومان 4,400تومان
.net 1 46,000تومان 46,000تومان 46,000تومان
.biz 1 47,000تومان 47,000تومان 47,000تومان
.co 1 105,000تومان 105,000تومان 105,000تومان
.pw 1 67,000تومان 41,000تومان 41,000تومان
.org 1 54,000تومان 54,000تومان 54,000تومان
.info 1 49,000تومان 49,000تومان 49,000تومان